Avukat Aylin Duman, “Cinsel İstismarın Suçu ve Cezası”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Avukat Aylin Duman, “Cinsel İstismarın Suçu ve Cezası”

Cinsel istismar;  psikolojik ve sosyal açıdan gelişimini tamamlamamış, yaşı küçük olan bir çocuğun bir erişkin tarafından cinsel doyum amaçlı kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Oral, genital, anal temas ya da temaslar şeklinde istismar gerçekleştirilebileceği gibi temas içermeyen cinsel dokunmalar, teşhircilik, röntgencilik, ensest ve çocuğun pornografik olarak kullanılması da aynı kapsam içinde değerlendirilmektedir. Cinsel istismarın saptanması en zor istismar türü olduğu uzmanlar tarafından belirtilmekte ve vakaların genellikle gizli kaldığı, adli mercilere erişmediği açıklanmaktadır 

Çocuklara yönelik cinsel istismar toplum tarafından tabu olarak görüldüğü için açığa çıkarılmayan en önemli şiddet türlerinden biri olma özelliğini taşır.İstismara maruz kalan çocukların azımsanamayacak kadar büyük bir kısmı bu suçun faili kendileriymiş gibi utanır,susar,içine kapanır.Oysa onlar mağdurdurlar ve utanması gereken asıl kişiler bu duyguları taşımamaktadır .

Saldırganların "normal" insanlardan farklı, ruh hastası, pedofil, alkolik, serseri oldukları düşüncesi halk arasında ve profesyonel çevrelerde halen oldukça yaygındır. Ancak bu görüş toplumsal tarama ve klinik çalışmalarla doğrulanmamıştır. Her çocuk istismarcısı, düşünüldüğü gibi pedofil değildir. Belki ruhsal sorunlar istismar potansiyelini artırabilir, fakat genellikle istismar dışındaki davranışları açısından diğer insanlardan farklı değillerdir. Cinsel istismarda bulunan kişilerin çok büyük bir kısmı doğru ve yanlışı ayırt etme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle eylemlerinin uygun olmadığını bilir, bunların başkaları tarafından öğrenilmemesi için önlemler alırlar; bu önlemleri alma becerisine sahip kişilerdir. 

Dünyada çocuk cinsel istismarının yaygınlığıyla ilgili çalışmalarda cinsel istismara maruz kalan çocuk ve ergenlerin %71’i kız, %29’u erkektir. Olguların yaklaşık yarısında yineleyici cinsel istismar vardır. Yaşamları boyunca en az bir kez cinsel saldırıya maruz kalan ergenlerin oranını %21 olarak bildirilmiştir. Cinsel istismarın yaklaşık % 20-25’ini ensest olguları oluşturmaktadır. Araştırmalara göre çocukluk cinsel istismarında %51 dokunmadan istismar varken, sadece %5’inde anal ya da vajinal ilişki vardır. Erkeklerin %42’si anal ilişki ya da ilişki girişimiyle karşılaşırken, kızlarda bu oran %72’dir. Erkek çocuk ve ergenlerin cinsel istismarı daha seyrek açıkladığı, kızların açıklama yapmaya erkeklerden daha meyilli olduğu bilinmektedir .

Adalet Bakanlığı’nın  verilerine göre ise yılda ortalama 17 bin dava açılmakta, bu davalar %55 oranında mahkumiyetle sonuçlanmakta; sonuçta yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel olarak istismar edildiği belirtilmektedir .

Cinsel istismar suçu, Türk Ceza Kanunun’da yaşa göre üç ayrı grupla sınıflandırılmıştır:

• On beş yaşını tamamlamayan çocuklara yönelik cinsel davranışlar,

• On beş yaşını doldurmuş olan fakat zihinsel yetenekleri gelişmemiş olan çocuklara yönelik cinsel davranışlar,

• On beş yaşını doldurmuş, zihinsel yeteneğinde eksiklik bulunmayan çocuğa (15-18 yaş arasında olan) cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka nedenle cinsel davranış gerçekleştirilmesidir.

Cinsel İstismar Suçunun Özellikleri

Basit cinsel istismar suçu:Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunun temel hali ve basit halidir. Cinsel istismara yönelik cinsel davranışlarının çocuklara karşı gerçekleştirilmesi halinde basit cinsel istismar suçu işlenmiş olacaktır. Cinsel ilişkiye girmeden cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemler bu suç altında değerlendirilmektedir.

Sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçu:Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinin ilk fıkrasında ikinci cümlesinde yer almaktadır. Basit cinsel istismar suçundan daha az cezai yaptırımı bulunmaktadır. Failin cinsel istismara yönelik eyleminin sürekliliği olmadan, ani ve kesintili olması halinde sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunu işlemiş olacaktır. Örneğin, çocuğun kalçasına dokunup elini çekmesi halinde sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçu oluşmuş olacaktır.

Nitelikli cinsel istismar suçu:Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Cinsel istismar eyleminin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi halidir. Basit cinsel istismar ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçundan daha ağır bir yaptırım öngörülmüştür. On sekiz yaşını doldurmayan çocuğa karşılık anal veya vajinal yoldan bir cismin sokulması, penisin sokulması halinde nitelikli cinsel istismar suçu işlenmiş olacaktır. 

Cinsel İstismar Suçunun (Çocuk İstismarı) Cezası

• Basit cinsel istismar suçunun cezası sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır. Mağdurun on 

• iki yaşını doldurmamış olması halinde verilecek olan ceza, on yıldan az olamaz.

• Sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunun cezası üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır. Mağdurun on iki yaşından küçük olması halinde faile verilecek olan ceza, beş yıldan az olamaz.

• Nitelikli cinsel istismar sucudan verilecek olan ceza on altı yıldan aşağı olamayacaktır. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde ise faile verilecek olan ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Cinsel İstismar Suçunda Daha Ağır Ceza Verilecek Durumlar

Cinsel istismar suçunun;

• Birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi,

• Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kayın hısımlığı ilişkisinde bulunan kişiye karşı,

• Üvey baba, üvey anne, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,

• Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

• Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi halinde faile verilecek olanceza yarı oranında artırılarak verilecektir.

• Mağdurun on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçunun cebir veya tehditle ya da silahla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

• Cinsel istismar suçunda cebir ve şiddete başvurulması halinde kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olduğu takdirde kasten yaralama suçuna ilişkin yaptırım uygulanacaktır.

• Cinsel istismar suçu nedeniyle mağdurun ölmesi veya bitkisel hayata girmesi halinde ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel İstismarın İspatı

İspat her davada önemli olduğu gibi cinsel istismar iddiası ile açılan kamu davalarında da ispat çok önemlidir. Bir iddia ispatlanmaz ise, iddia kanıtlanmaz ise iddia hükme esas alınmayacaktır. Bu nedenle cinsel istismar iddiası ispatlanmaz ise sanık hakkında beraat kararı verilecektir.

İstismara uğrayan çocuğun istismara uğradığının kanıtlanması gerekmektedir. Öncelikle çocuğa yönelik olan istismar suçu tanık ile ispatlanabilir. Görgü tanığı olarak mahkemede beyanda bulunabilecektir. Ancak genellikle fail, çocuğa yönelik istismar suçunu kimsenin olmadığı yerde işlemesi nedeniyle tanık delili ile ispat durumu zor olmaktadır. Bunun yanında çocuk üzerinde mutlaka vücut muayenesi yapılmalıdır. Çocuğa yönelik muayene yapılması ile failin bulguları saptanabilecek, failin vermiş olduğu somut zarar da bulgularda bulunabilecektir. 

 

Cinsel İstismar Suçu Zamanaşımı

Cinsel istismar suçunda zamanaşım süresi 15 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz veya dava açılsa da dava sona ermemiş ise zamanaşımının dolması nedeniyle davanın düşmesine karar verilecektir.

Cinsel İstismar Suçu Görevli Mahkeme

Sarkıntılık düzeyinde olan cinsel istismar suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçu haricinde olan suçlarda ise görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Suçun işlendiği yerde ağır ceza mahkemesinde dava görülecektir.

                                                                         

Milli yüzücüsü Merve Tuncel dünya gençler rekorunu kırdıÖnceki Haber

Milli yüzücüsü Merve Tuncel dünya gençle...

Bakan Akar: Terör operasyonlarında mağaralarını, barınaklarını başlarına yıktıkSonraki Haber

Bakan Akar: Terör operasyonlarında mağar...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!